Seminář k Žádostem o platbu a monitoringu projektů v OP PIK přilákal velké množství zájemců

25. 08. 2017 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) uskutečnila ve čtvrtek 24. srpna 2017 v Praze pravidelný seminář na téma Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK. Semináře, jehož hlavním cílem bylo seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv souvisejících s monitoringem projektu, se zúčastnilo bezmála třicet posluchačů.

Tento seminář patří k velmi oblíbeným a pravidelně opakovaným akcím. Zájem o tuto problematiku je značný nejen na centrále, ale také v regionech, kde má API svá zastoupení. V nejbližší době proto seminář na tuto problematiku proběhne v následujících městech:

Informace o dalších plánovaných seminářích naleznete v sekci Akce.