Aktualizováno: Rozhodnutí o poskytnutí dotace Výzvy VIII programu Aplikace a navýšení alokace

25. 05. 2021 | Novinky

Dne 25. 5. 2021 řídicí orgán OP PIK oznámil, že u Výzvy VIII programu Aplikace bude zahájeno vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů, které v rámci věcného hodnocení získaly 65 a více bodů a byly doporučeny k financování výběrovou komisí. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se bude vydávat pouze v případě, kdy žadatel i jeho partneři naplňují definici MSP dle přílohy č. 1 Nařízení EK 651/2014 (omezení se nevztahuje na výzkumné organizace a projekty, které plní kód intervence 063 nebo 065). Pro velké podniky je ponechána stávající bodová hranice 75 včetně (viz Aktualizace ze dne 22 .4. 2021).

Došlo také k navýšení alokace Výzvy VIII programu OP PIK APLIKACE na 5,9 mld. Kč.