Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Výzva VIII programu Aplikace

28. 01. 2021 | Novinky

Dne 28. 1. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK u Výzvy VIII programu Aplikace z důvodu podpory podnikatelům ve ztížených ekonomickým podmínkách souvisejících s COVID-19 zahájí u projektů, které získají 75 a více bodů v rámci jednotlivých dílčích výběrových komisí, vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.