Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty Výzvy IX programu Aplikace

12. 10. 2021 | Novinky

Dne 12. 10. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán OP PIK oznámilo, že vzhledem k rychlému hodnocení projektů Výzvy IX programu Aplikace budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům MSP a velkých podniků splňujících kódy intervence 63 nebo 65 se 70 a více body, které byly doporučeny k podpoře výběrovou komisí.

Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru při řešení jejich projektů.