Regionální kanceláře API představily aktuální výzvy OP PIK

09. 02. 2018 | Články

Snaha Agentury pro podnikání a inovace (API) koordinovat aktivity a spolupráci v regionech s místními organizacemi, které taktéž nabízí různorodé nástroje podpory regionální politiky na poli čerpání z fondů Evropské unie, vedla v uplynulých dnech k uspořádání několika úspěšných společných seminářů.

Z tohoto titulu regionální kanceláře API uspořádaly 6. února 2018 ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem ITI Plzeň a Eurocentrem Liberec a 8. února 2018 s Eurocentrem Hradec Králové semináře zaměřené na bližší seznámení zájemců s otevřenými výzvami v OPPIK. V Plzni na téma: Aktuální výzvy OP PIK včetně výzev ITI Plzeň, v Liberci a Hradci Králové na téma: Aktuální dotační příležitosti OP PIK.

V Plzni, společně se zprostředkujícím subjektem ITI (z anglického „Integrated Territorial Investments“) plzeňské metropolitní oblasti, byl zájemcům odprezentován obsah celkem třinácti výzev, které budou v nejbližším období vyhlášené či u nich v současné době již probíhá příjem žádostí. Největší zájem vzbudila první výzva nového programu Proof of Concept.

V Liberci, kde byl seminář zorganizován společně s Eurocentrem Liberec, bylo hlavním tématem představení služeb Eurocentra a liberecké regionální kanceláře API. Cílem bylo poskytnout potenciálním žadatelům kompletní informace o aktuálně vyhlášených výzvách v programech OP PIK a o tom, co mohou žadatelé očekávat od přípravných i realizačních fází projektu. V závěru semináře proběhla diskuse a několik individuálních konzultací. Nejvíce diskutovanou výzvou byla třetí výzva programu Úspory energie.

V Hradci Králové představila zástupkyně regionální kanceláře API OP PIK a seznámila účastníky s aktuálně vyhlášenými výzvami a harmonogramem výzev na rok 2018. Po prezentaci následovala diskuze a došlo i na individuální konzultace. Tradičně největší zájem byl o možnosti podpory na pořízení technologií či rekonstrukci nemovitosti. Mimoto posluchače také zaujala novinka mezi výzvami Proof of Concept.