CZ EN

FAQ – Program Technologie

Ano, je možné uvést více míst realizace projektu.

Ano, pořízení mobilních zařízení je možné, dané zařízení však nesmí být způsobilé k provozu na veřejných pozemních komunikacích.

Jeden žadatel (IČ) může v rámci III. Výzvy podat jednu žádost.

Dle předpokladů budou žádosti vyhodnoceny do 7 měsíců od data ukončení příjmu žádostí o podporu.

Ano.

Nikoli, nejedná se o podporovanou aktivitu.

Ne, zástava formou leasingu není možná.

Nárůst tržeb bude vykazován a kontrolován v rámci účetnictví celé společnosti na základě finančních výkazů (tržby za vlastní výrobky a služby společnosti), příp. může proběhnout také kontrola na místě.

Podle předmětu projektu, u výrobních technologií se vždy jedná pouze o tržby za prodej vlastních výrobků a služeb;  u malo- a velkoobchodu se jedná o tržby za prodej zboží.

Toto je uvedeno v příloze Výzvy III v Pravidlech pro žadatele a příjemce – zvláštní části v tabulce na str. 20.

Za nesplnění indikátorů povinných k naplnění hrozí sankce, které mohou mít za následek až odnětí dotace. Je potřeba včas avizovat možnost nesplnění indikátoru a záležitost řešit s projektovým manažerem a poskytovatelem dotace (již v průběhu příslušného roku udržitelnosti). Sankce za nesplnění indikátoru budou vymezeny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podle stanoviska poskytovatele dotace toto problém není.

Ano, za předpokladu, že bude docíleno vytvoření nových pracovních míst v souvislosti s realizací projektu (žádosti o dotaci) a doloženo nárůstem počtu pracovníků.