Průzkum EK k hodnocení e-koheze 2014-2020

27. 08. 2021 | Novinky

Rádi bychom Vás pozvali k účasti na průzkumu, který je součástí probíhajícího Hodnocení e-koheze 2014-2020, které bylo zadáno Generálním ředitelstvím pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) Evropské komise. Tuto zakázku realizuje skupina PPMI společně se společnostmi Rechenwerk a Ismeri Europa.

Cílem průzkumu je shromáždit informace a zpětnou vazbu o elektronických systémech pro výměnu dat (systémy e-koheze), které příjemci používají k výměně informací s orgány Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a Fondu soudržnosti (FS) v programovém období 2014-2020.

Výsledky tohoto průzkumu budou použity ke zjištění silných a slabých stránek systémů elektronické výměny dat napříč EU a k informování o vývoji politiky pro programové období 2021-2027. Proto bychom v rámci tohoto průzkumu velmi ocenili Váš názor.

DOTAZNÍK můžete vyplnili do 10. září 2021.