Prodloužení termínů příjmu žádostí u výzev OP PIK

27. 05. 2020 | Novinky

Vážení žadatelé, rádi bychom Vás informovali o rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, řídícího orgánu OP PIK, které bylo přijato v návaznosti na aktuální vývoj virové nákazy Covid-19, přijatá preventivní opatření v ČR a s tím související problematické zajištění relevantních povinných příloh od třetích stran. MPO proto rozhodlo o prodloužení termínů pro příjem žádostí u následující výzvy na nový termíny:

Nemovitosti – Výzva IV Cestovní ruch – do 30. 6. 2020,

Společně s tímto se o 30 dní prodlužují i veškeré pevné termíny uvedené v této výzvě (nejzazší termín ukončení projektu, pevné termíny pro doložení relevantních povinných příloh apod.).