Prodloužení příjmu žádostí o podporu Výzvy VI programu Úspory energie

15. 04. 2021 | Novinky

S ohledem na přetrvávající zájem žadatelů a zajištění 100% vyčerpání celkové alokace programu Úspory energie na úrovni OP PIK, rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí u Výzvy VI programu podpory Úspory energie do 30. 6. 2021 (14:00 hod.).

Žadatele o dotaci zároveň upozorňujeme, že žádosti o podporu podané po 30. 4. 2021 mohou být po vyhodnocení automaticky zařazeny do zásobníku projektů a v takovém případě jim bude vydáno Rozhodnutí pouze v případě dostatečného množství volných finančních prostředků. Současně upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě, nebo jejích přílohách zůstávají v platnosti.