Prodloužení příjmu žádostí o podporu Výzvy II Poradenské služby pro MSP programu Poradenství

24. 06. 2021 | Novinky

S ohledem na dosud nevyužitou alokaci Výzvy II Poradenské služby pro MSP programu Poradenství, rozhodlo dne 23. 6. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu o prodloužení příjmu žádostí o podporu do 31. 12. 2021 (15:59:59). Upozorňujeme, že se jedná výhradně o posun termínu pro přijetí žádostí. Veškeré další termíny uvedené ve výzvě zůstávají v platnosti.