Pro příjemce OP PIK – možnost požádat o prodloužení ukončení projektu

27. 07. 2022 | Novinky OP PIK

ŘO OP PIK informoval, že vlivem vyšší moci (který musí být odůvodněn a podložen konkrétními skutečnostmi a dokumenty) je možné požádat o prodloužení ukončení projektu i za rámec data stanoveného příslušnou Výzvou. Fyzickou i finanční realizaci lze prodloužit maximálně do 30. 6. 2023. Posuny za 30. 6. 2023 jsou možné pouze u projektů, které významně přispívají k strategickým potřebám ČR, naplnění cílů operačního programu nebo dočerpání alokace.

Bližší informace a podmínky pro prodloužení ukončení projektu za rámec data stanoveného příslušnou Výzvou naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu zde.