Příjem žádostí o podporu zahájen do výzvy I. Udržitelné hospodaření s vodou

02. 10. 2023 | Novinky OP TAK
Dnes byl zahájen příjem žádostí o podporu do výzvy I. Udržitelné hospodaření s vodou, která byla vyhlášená dne 14. 9. 2023. Součástí přiložených souborů je i nová Příručka pro podání žádosti o podporu, která popisuje postup vyplnění a podání žádosti o podporu v aplikaci IS KP21+.