Přehled důležitých odkazů s aktuálními informacemi pro podnikatele

15. 04. 2020 | Novinky

Vážení zástupci podnikatelského sektoru, přinášíme Vám stručný přehled užitečných informací a odkazů, které můžete využít při řešení komplikací ve Vaší podnikatelské činnosti způsobených aktuální krizovou situací v České republice.

Aktualizováno dne 5. května 2020.

 

Informační linka pro podnikatele ke COVID

Telefonní číslo 224 854 444 – Speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele Ministerstva průmyslu a obchodu v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným pandemií koronaviru.

 

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům

Všechna mimořádná opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19 najdete ZDE. Přehlednou tabulku pomoci pro firmy a opatření pro OSVČ si pak můžete stáhnout zde.

 

Odpovědi na nejčastější otázky

Odpovědi na nejčastější otázky spojené s dopady opatření na podnikatele jsou průběžně zveřejňovány na webu Businessinfo ZDE.

 

Informační rozcestník Ministerstva průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídící orgán OP PIK, uveřejnilo v souvislosti s koronavirem ROZCESTNÍK, ve kterém najdete kromě odkazů na gestory jednotlivých oblastí, také potřebná telefonní čísla, kontakty na zdravotní pojišťovny, odkazy na informační materiály ke stažení či usnesení vlády.

 

COVID kalkulačka

Přehledná aplikace, pomocí které jednoduše zjistíte, na co máte v době koronaviru jako podnikatel, firma nebo zaměstnanec nárok. Kalkulačku můžete vyzkoušet na stránce jaknacovid.cz.

 

Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

MPO chce prostřednictvím tohoto programu podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoci s bojem proti koronaviru. Ve čtvrtek 2. dubna 2020 byla vyhlášena výzva programu Czech Rise Up. Žádosti o podporu je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu. Více informací naleznete ZDE.

 

Veřejná soutěž v programu The Country for the Future – zaměření na COVID-19

MPO vyhlásilo veřejnou soutěž s cílem podpořit firmy, které zavádějí inovace do praxe, aby bojovaly s koronavirem. Detailní podmínky soutěže naleznete ZDE.

 

Bezúročný úvěr COVID a záruka COVID II ČMZRB

Sledujte webové stránky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pro aktuální informace o stavu výzev na podporu malých a středních podnikatelů formou finančních nástrojů – bezúročných úvěrů a záruk ke komerčním úvěrům.

 

Aktuální nouzový stav/omezení v jednotlivých sektorech

V jedné tabulce ZDE najdete, jaké podnikatelské aktivity jsou či nejsou v současné době (ke dni 4. 5. 2020) omezeny v souvislosti s koronavirem. Na stejném odkazu je dostupný i harmonogram postupného uvolnění podnikatelských a dalších činností, kdy první vlnu toho, co se bude otvírat, potvrdila vláda v pátek 17. dubna 2020. A ve čtvrtek 23. dubna 2020 mohla vláda díky příznivému vývoji rozhodnout o rychlejším uvolnění mimořádných opatření.

 

Opatření Evropské komise v reakci na koronavirus

Webová stránka Evropské komise věnovaná opatřením, postupům a politikám ve všech relevantních oblastech:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs

 

Obecné informace ke COVID pro všechny obyvatele ČR

Podrobné informace o vývoji situace v Česku poskytuje speciální webová stránka koronavirus.mzcr.cz. Zřízena byla rovněž nová informační linka v souvislosti s koronavirem, jež má telefonní číslo 1212.

 

Informace budou průběžně aktualizovány a doplňovány.