Povinná elektronizace ve veřejných zakázkách z pohledu PpVD

03. 10. 2018 | Novinky

V souvislosti s účinností § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) musí od 18. října 2018 veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení probíhat výhradně elektronicky. Povinná elektronická komunikace dle § 211 odst. 3 zákona byla v souladu s ustanovením § 279 odst. 2 zákona odložena, po 18. říjnu 2018 se nicméně vztahuje na všechny zadavatele veřejných zakázek dle § 4 zákona.

Změny, ke kterým dochází v souvislosti s účinností § 211 odst. 3 zákona, se však netýkají zadavatelů, kteří při výběru dodavatele postupují dle Pravidel pro výběr dodavatelů (dále jen „Pravidla“).

Pravidla pro výběr dodavatelů vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek Ministerstva pro místní rozvoj, které v této věci nezamýšlí aktualizaci. Komunikace v rámci výběrového řízení dle Pravidel nadále probíhá v souladu s postupy v Pravidlech uvedených.