Úspěšné projekty OP PIK: Petrof

23. 08. 2017 | Články

Související tisková zpráva ze dne 23. 8. 2017

PROFIL SPOLEČNOSTI

Tradiční česká firma PETROF, spol. s r.o. se věnuje výrobě klavírů a pianin již více než 150 let a v současné době je největším výrobcem těchto hudebních nástrojů v Evropě. Od počátku svého působení společnost sídlí v Hradci Králové. Své produkty vyváží do více než 65 zemí celého světa.

POPIS PROJEKTU

Společnost v roce 2015 dokončila několikaletý vývoj zcela nových typů klavírů a pianin. Tyto produkty však nelze v potřebné kvalitě vyrábět ruční prací. Na základě realizace projektu byly pořízeny dva CNC stroje, které doposud převládající ruční práci, při níž nebylo možné dosáhnout potřebné přesnosti ve výrobním procesu, nahradily.

Díky projektu může firma PETROF uvést na trh 4 nové modely klavírů a pianin. Jedná se o zcela novou řadu produktů s vyššími funkčními a užitnými parametry, která společnosti umožnila oslovit nové zákazníky a proniknout na nové trhy.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Martin Jenček, výrobní ředitel firmy PETROF.

Co projekt firmě PETROF přinese?

Projekt má za cíl umožnit firmě PETROF přenést do výroby a tím pádem i k zákazníkům naše poslední vyvinuté modely klavírů a pianin. Plánujeme díky těmto modelům pronikat i na další trhy a tam prodávat nejenom tyto nové, ale i naše stávající modely.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Získali jsme díky dotaci nové podmínky, které obohacují naši firmu nejenom o původní záměr, ale skutečně motivuje naše zaměstnance k dalšímu osobnímu i produktovému rozvoji a tím získáváme potenciál k dalšímu růstu i konkurenceschopnosti.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Pozitivní: nejdůležitější je, že existuje proces, který pomáhá firmám snažícím se pracovat i s výhledem do budoucna.

Na projektu jste spolupracovali s řadou výzkumných organizací, například s Mendelovou univerzitou v Brně. Co vám tato spolupráce přinesla?

Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně probíhá dlouhou dobu. V tomto projektu nám přinesla především teoretické předpoklady pro dimenzování klavírové kostry. Toto bylo provedeno s ohledem na vlhkostní a teplotní namáhání, aby byla zajištěna jak maximální stabilita ladění, tak i kvalitní opora rezonanční desky. Naše hlubší spolupráce stále trvá, přičemž v současné době je především zaměřena na výzkum, jehož cílem je potlačení negativních vlivů vlhkosti na jednotlivé části nástroje.

Jak časté a jak významné jsou jednotlivé inovace na klavírech či pianinech?

U nás se řídíme heslem: „Vývoj nikdy nekončí“ a každý rok naše firma přichází s mnoha inovacemi. Samozřejmě většina se týká některých dílčích částí. Některé se týkají ovládání piana, některé jeho vzhledu, jiné mají za cíl zlepšit akustické vlastnosti již existujících produktů.
Inovace ve smyslu zcela nové konstrukce produktu je výsledkem dlouhodobé práce mnoha lidí. Před rokem 1980 bylo obvyklé, že takto velké inovace přicházely zhruba jedenkrát za deset let. Od té doby se muselo hodně věcí změnit. Za posledních deset let jsme takto velkých inovací realizovali osm.

Váš projekt využívá výsledků výzkumných a vývojových aktivit, které si chráníte patenty. Je to důležité? Osvědčilo se vám to?

Ano, jednoznačně. Výzkum a vývoj je běh na dlouhou trať, kde není výsledek nikdy zaručen. Patenty chrání naše know-how a zároveň jsou pro naše zákazníky hmatatelnými důkazy toho, že posouváme naše řemeslo i produkty samotné stále kupředu. PETROF vždy platil v rámci oboru za předního inovátora a toto postavení si trvale drží.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Inovací výroby ke zvýšení konkurenceschopnosti PETROF, spol. s r.o.
Program podpory OP PIK
Inovace – inovační projekt Výzva I
Období realizace projektu
18. 7. 2016 – 30. 6. 2017
Celkové způsobilé výdaje
9 870 000 Kč
Dotace
3 454 500 Kč