V Pardubicích proběhl seminář Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

25. 09. 2017 | Články

Ve čtvrtek 21. září 2017 se v Pardubicích uskutečnil seminář Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK, pořádaný Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) a agenturou CzechInvest. Akce se zúčastnili zástupci z řad soukromých společností, ale také akademičtí a vědečtí pracovníci, kteří nabízejí aplikační sféře aktivní spolupráci.

Seminář zahájila Andrea Nogová, specialistka transferu technologií, představením Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ). Cílem CTTZ je zajistit spolupráci akademického prostředí s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu. Jedná se zejména o smluvní výzkum, expertní a znalecké činnosti, prodej licencí a patentů a kolaborativní výzkum. Zazněly také příkladové studie, na kterých se Univerzita Pardubice podílela.

Součástí programu byla dále prezentace agentury CzechInvest. Činnosti CzechInvestu a možnosti podpory výzkumu a vývoje představil ředitel pardubické regionální kanceláře Tomáš Vlasák.

Veronika Tichá, zástupkyně regionální kanceláře API pro Pardubický kraj, představila činnost agentury, OP PIK a jeho prioritní osy s důrazem na programy Inovace, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu a Inovační vouchery.

Účastníci se také seznámili s průběhem podání Žádosti o podporu a následnými pravidly pro realizaci projektu.

Na závěr semináře vystoupila jednatelka společnosti  TOSEDA s.r.o., Markéta Zelenková. Představila konkrétní projekty, na které společnost získala podporu z OP PIK.  Společnost se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou hi-tech polymerních a nanokompozitních materiálů určených především pro kosmický a letecký průmysl.