Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál

16. 02. 2018 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo v pátek 16.2.2018 Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu Potenciál Výzva III. 

Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně III. Výzvy programu podpory OP PIK Potenciál. Změna se týká navýšení alokace určené pro projekty velkých podniků, které splnily minimální bodovou hranici pro poskytnutí podpory (60 bodů), ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace určené velkým podnikům.

Z důvodu zachování transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům o dotaci budou pro všechny potenciální zájemce platit stejné podmínky pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – požadavek na doložení všech povinných příloha (zejména stavebního povolení) s nabytím právní moci k 31. lednu 2018 s nejzazším termínem pro předložení do 28. února 2018.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.