Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů podpory OP PIK

30. 01. 2018 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) zveřejnilo v pondělí 29.1.2018 Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programů podpory OP PIK k aplikaci Zákona č. 367 ze dne 16. října 2017, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů.

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že v souvislosti s účinností novelizace zákona o rozpočtových pravidlech lze v rámci podaných žádostí o podporu do 31. 12. 2017 postupovat podle nových ustanovení této novely, konkrétně dle paragrafu § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14l a 14p.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.