Oznámení týkající se plánovaných výzev s termínem vyhlášení červen/červenec

28. 06. 2019 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), jakožto Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vydává oznámení pro žadatele a příjemce podpory z OP PIK, týkající se plánovaných výzev s termínem vyhlášení červen/červenec 2019.

S ohledem na dílčí úpravy v Modelech hodnocení a kritériích pro hodnocení a výběr projektů, které nebyly dořešeny na 13. zasedání Monitorovacího výboru OP PIK, bude nezbytné tyto úpravy projednat a schválit Monitorovacím výborem formou per rollam. Z tohoto důvodu bude vyhlášení prvních výzev přesunuto na 16.7.2019.

Úpravy povedou k zajištění efektivnější administrace žádostí o podporu v rámci všech připravovaných výzev OP PIK.

Výše uvedené se vztahuje na:

 • Výzvu VI programu Spolupráce – Klastry,
 • Výzvu IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch,
 • Výzvu V programu Nemovitosti – Uhelné regiony,
 • Výzvu I programu Poradenství – Služby pro MSP,
 • Výzvu X programu Technologie – Průmysl 4.0,
 • Výzvu V programu Obnovitelné zdroje energie – aktivita Biomasa – KVET,
 • Výzvu V programu Obnovitelné zdroje energie – aktivita MVE,
 • Výzvu V programu Obnovitelné zdroje energie – aktivita Solární kolektory,
 • Výzvu V programu Obnovitelné zdroje energie – aktivita Tepelná čerpadla,
 • Výzvu V programu Obnovitelné zdroje energie – aktivita Větrné elektrárny,
 • Výzvu V programu Obnovitelné zdroje energie – aktivita Výtopny na biomasu,
 • Výzvu V programu Obnovitelné zdroje energie – aktivita Vyvedení tepla z bioplynových stanic,
 • Výzvu V programu Smart Grids I – LDS,
 • Výzva V programu Úspory energie.

Dále na vybrané výzvy ITI, které jsou uvedeny v původním oznámení, dostupném na webových stránkách MPO.