Oznámení pro žadatele/příjemce dotace programu podpory Smart Grids II

21. 08. 2018 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK oznamuje, že k 31. srpnu 2018 ukončí v souladu s pravidly výzvy příjem Žádostí o podporu ve Výzvě IV programu podpory Smart Grids II.

K tomuto kroku Ministerstvo průmyslu a obchodu přistoupilo na základě ustanovení výzvy, které umožňuje Řídicímu orgánu OP PIK ukončit příjem Žádostí o podporu v případě nízkého zájmu žadatelů. ČEPS jako jediný potenciální příjemce podpory v rámci výzvy IV programu Smart Grids II informoval o omezení možnosti přihlašování projektů v rámci dané výzvy, na základě čehož byla s ČEPS projednána změna výzvy a ČEPS s ukončením výzvy k 31. srpnu 2018 souhlasí.

Zároveň byly s ČEPS projednány změny budoucích výzev, které budou respektovat změněné okolnosti na straně jediného potenciálního příjemce podpory.

Původní oznámení je k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.