Oznámení pro žadatele dotace programů OP PIK

17. 10. 2018 | Novinky

Vážení žadatelé,

na záložce Metodika došlo ke zveřejnění pomocného nástroje pro zjištění podniku v obtížích. V jednoduchém formuláři lze snadno a rychle ověřit, zda konkrétní podnik splňuje definici podniku v obtížích dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Nástroj ocení jak stávající, tak i noví žadatelé, jelikož dle uvedeného nařízení nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace tomu žadateli, který je podnikem v obtížích.