Opatření Evropské komise v reakci na koronavirus v oblasti fondů politiky soudržnosti

03. 04. 2020 | Novinky

Po vyhlášení Investiční iniciativy pro reakci na koronavirus, které umožnilo využít více než 300 mil. EUR z EU zdrojů do rozšíření podpory malých a středních podnikatelů a flexibilitu při uplatňování pravidel EU v oblasti výdajů, byla tento týden představena navazující Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus Plus (CRII Plus).

CRII Plus uvolňuje řadu postupů a podmínek obvyklých v řízení operačních programů tak, aby státy mohly flexibilně mobilizovat v plné míře veškerou dosud nevyužitou podporu z fondů v tomto programovém období.

Mezi hlavní opatření patří například:
– možnosti finančních převodů v rámci fondů politiky soudržnosti ERDF, ESF a FS,

– převody alokací mezi různými kategoriemi regionů,

– pružnost v oblasti tematického zaměření podpory,

– možnost 100% míry spolufinancování EU pro programy politiky soudržnosti v účetním roce 2020–2021,

– možnost stanovit, že způsobilé budou výjimečně i výdaje na dokončené nebo plně provedené operace na podporu kapacit reakce na krizi v souvislosti s šířením koranavirové nákazy,

– možnost podpory i pro podniky v obtížích.

Návrh CRII Plus nepřináší do programů více prostředků, než měla Česká republika vyjednáno, ale umožňuje přesunout prostředky do oblastí, kde je jejich potřeba nejakutnější, a zavádí možnost ve větší míře podpořit podnikatele a další žadatele například i v Praze.

 

Kompletní informace naleznete zde:

Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus Plus (CRII Plus) – Otázky a odpovědi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_574

Reakce Národního orgánu pro koordinaci (MMR – NOK): 

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/evropske-penize-vyznamne-prispeji-k-reseni-probiha