OP PIK naslouchá podnikatelům

25. 02. 2019 | Novinky

Vážení žadatelé a příjemci podpory z OP PIK,

velmi si vážíme přízně, kterou věnujete našemu OP. Vaše kvalitní projekty jsou důkazem, že dokážete přicházet s novými a inovativními myšlenkami. Rádi bychom vás proto požádali o zpětnou vazbu k procesům OP PIK – zda byste mohli identifikovat, jaké největší bariéry/problémy v našem OP ze své strany vidíte a jak je navrhujete odstranit.

Z vašich odpovědí vybereme minimálně 3 nejlepší, které se budeme snažit uvést do praxe a tím nastavené procesy zlepšit. Autoři těchto námětů budou zároveň oceněni v rámci Podnikatelského projektu roku 2019.

Své podněty můžete zasílat až do 31. 3. 2019 prostřednictvím krátkého formuláře.

Chceme zlepšovat OP PIK pro Vás, pomozte nám v tom!