CZ EN

Regionální projektový/vá manažer/ka – Ústí nad Labem v Oddělení regionálních kanceláří

Agentura pro podnikání a inovace právě hledá vhodné kandidáty na služební pozici

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Další zaměstnanecké benefity:

Další informace:

Kompletní informace k výběrovému řízení zahrnující další důležité informace o povinných náležitostech přihlášky do výběrového řízení, požadovaných přílohách atp. naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde.

Požadované přílohy k výběrovému řízení jsou ke stažení na úřední desce zde.

Kontakt: Bc. Tereza Červenková, Oddělení právní a personální, tel. 724 773 921, nabor@agentura-api.org

Adresa: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2

ID SM: 30083262

Kód služebního místa: 42002049

Datum vyvěšení: 17. 06. 2020

Datum svěšení: 14. 07. 2020