CZ EN

Ředitel / Ředitelka Sekce řízení a podpory fondů EU

Agentura pro podnikání a inovace právě hledá vhodné kandidáty na služební pozici

Ředitel / Ředitelka Sekce řízení a podpory fondů EU

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Další zaměstnanecké benefity:

Další informace:

Kompletní informace k výběrovému řízení zahrnující další důležité informace o povinných náležitostech přihlášky do výběrového řízení, požadovaných přílohách atp. naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde.

Požadované přílohy k výběrovému řízení jsou ke stažení na úřední desce zde.

Kontakt: Mgr. Jitka Rydvalová, Oddělení právní a personální, tel. 601 157 561 – volat v čase od 8:00 – 16:00 hod., nabor@agentura-api.org

Adresa: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2

ID SM: 30047464

Kód služebního místa: 40000001

Datum vyvěšení: 15. 10.2021

Datum svěšení: 09.11.2021