Projektový/á manažer/ka v Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií

Agentura pro podnikání a inovace právě hledá vhodné kandidáty na služební pozici

Projektový/á manažer/ka v Oddělení úspor energií a obnovitelných zdrojů energií 

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Další zaměstnanecké benefity:

Další informace:

Kompletní informace k výběrovému řízení zahrnující další důležité informace o povinných náležitostech přihlášky do výběrového řízení, požadovaných přílohách atp. naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde.

Požadované přílohy k výběrovému řízení jsou ke stažení na úřední desce zde.

 

Kontakt: Ing. Tereza Červenková, Oddělení právní a personální, tel. 724 773 921, tereza.cervenkova@agentura-api.org

Adresa: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2

ID SM: 30087643

Kód služebního místa: 22002034

Datum vyvěšení: 28. 07. 2022

Datum svěšení: 24. 08. 2022