CZ EN

Analytik/čka velikosti podniku v Oddělení kontroly MSP

Agentura pro podnikání a inovace právě hledá vhodné kandidáty na služební pozici

Analytik/čka velikosti podniku v Oddělení kontroly MSP

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Další zaměstnanecké benefity:

Další informace:

Kompletní informace k výběrovému řízení zahrnující další důležité informace o povinných náležitostech přihlášky do výběrového řízení, požadovaných přílohách atp. naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde.

Požadované přílohy k výběrovému řízení jsou ke stažení na úřední desce zde.

 

Kontakt: Mgr. Jitka Rydvalová, Oddělení právní a personální, tel. 601 157 561 – volat v čase od 8:00 – 16:00 hod., nabor@agentura-api.org

Adresa: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2

 

ID SM: 30091621

Kód služebního místa: 41005006

Datum vyvěšení: 09.04.2021

Datum svěšení: 21.4.2021