CZ EN

Administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice v Oddělení vnitřních služeb

Agentura pro podnikání a inovace právě hledá vhodné kandidáty na pracovní pozici

Administrativní a spisový/á pracovník/pracovnice v Oddělení vnitřních služeb

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Další zaměstnanecké benefity:

Další informace:

Přihláška musí obsahovat následující dokumenty:

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách Agentury API:

https://www.agentura-api.org/o-api/uredni-deska/

Kontakt: Ing. Tereza Červenková, Oddělení právní a personální, tel. 724 773 921, nabor@agentura-api.org

Adresa: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:

Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podnikání a inovace ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura pro podnikání a inovace prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura pro podnikání a inovace se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:

Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.

ID PM: 30083118
Kód pracovního místa: 11002021

Datum vyvěšení: 11. 10. 2021

Datum svěšení: 26. 10. 2021