Analytik/čka velikosti podniku v Oddělení kontroly MSP

Agentura pro podnikání a inovace právě hledá vhodné kandidáty na služební pozici

Analytik/čka velikosti podniku v Oddělení kontroly MSP

Náplň práce:

Požadujeme:

Nabízíme:

Další zaměstnanecké benefity:

Další informace:

 

Kompletní informace k výběrovému řízení zahrnující další důležité informace o povinných náležitostech přihlášky do výběrového řízení, požadovaných přílohách atp. naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení zde.

Požadované přílohy k výběrovému řízení jsou ke stažení na úřední desce zde.

Kontakt: Mgr. Jitka Rydvalová, Oddělení právní a personální, tel. 601 157 561 – volat v čase od 8:00 – 16:00 hod., nabor@agentura-api.org

Adresa: Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2

 

ID SM: 32002022

Kód služebního místa: 30097544

Datum vyvěšení: 29.05.2024

Datum svěšení: 25.06.2024