Centralizovaná databáze výběrových řízení

03. 08. 2020 | Novinky

Od 1. října 2020 vstupují v účinnost aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatele (PpVD). Ta obsahují novou povinnost uveřejňovat vybrané informace k zakázkám v databázi výběrových řízení, kterou naleznete na našich webových stránkách https://zakazky.agentura-api.org/. Všem žadatelům a příjemcům podpory v OP PIK, kterým tato povinnost vznikne, doporučujeme se s databází seznámit a výběrová řízení zde zveřejňovat již nyní.

Cílem databáze je centralizovat místo pro uveřejňování vybraných informací k zakázkám vyhlašovaných podle pravidel PpVD a zjednodušit tak orientaci potenciálních dodavatelů u subjektů, které čerpají dotace z OP PIK.

V databázi uváděné informace jsou pouze základním rámcem. Detailní informace o jednotlivých výběrových řízeních v rozsahu stanoveném Pravidly pro výběr dodavatelů naleznete na profilech příslušných zadavatelů. Informace zveřejněné na jednotlivých profilech jsou pro zpracování nabídek závazné.

Výběrová řízení se v této databázi musí zveřejňovat nejpozději v den zahájení výběrového řízení. Za splnění této povinnosti je považováno, pokud ke zveřejnění informací dojde nejpozději následující den po zahájení výběrového řízení. Pokud jsou informace na portálu zveřejněny později, k porušení Pravidel pro výběr dodavatele nedojde, prodlouží-li zadavatel lhůtu pro podání nabídek minimálně o stejný počet dní, který odpovídá zpoždění, v souladu s ustanovením bodu 20) Pravidel.

Žadatelům a příjemcům, kteří v rámci svých projektů nemají povinnost realizovat výběrová řízení či je realizují dle jiných pravidel (např. v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), povinnost zveřejňovat výběrová řízení v této databázi nevzniká.

Pro dotazy kontaktujte Zelenou linku Agentury pro podnikání a inovace – 800 800 777, programy@agentura-api.org.