Nové dokumenty v sekci Výběr dodavatele v OP TAK

29. 02. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 29. 2. 2024 byly zveřejněny následující dokumenty – Diagram ZZVZ nebo PpVD a Zadávání zakázek dle PpVD, které naleznete v sekci Výběr dodavatele v OP TAK zde.

Jedná se o zjednodušené nezávazné dokumenty, které nenahrazují Pravidla pro výběr dodavatelů (dále jen „PpVD“).

Upozorňujeme, že v rámci dokumentu Zadávání zakázek dle PpVD došlo po konzultaci s MMR ke korekci některých informací uvedených v tomto článku zveřejněném na webu API a ve zpravodaji „tak“ – číslo 1. Bod 5.3.2. c) PpVD obsahuje nejednoznačně formulovanou informaci, že „lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než 30 dnů v případě zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády  č. 172/2016 Sb.“ Uvedené nařízení však pojem „nadlimitní sektorová veřejná zakázka“ zmiňuje pouze u dodávek a služeb. Zmíněné ustanovení PpVD, resp. daný limit se však vztahuje na všechny druhy zakázek (dodávky, služby, stavební práce). Dané bude upřesněno v rámci nejbližší aktualizace PpVD.