Nová verze Pravidel pro výběr dodavatelů

16. 10. 2023 | Novinky OP TAK

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 byla vydána nová verze Pravidel pro výběr dodavatelů pro Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 1 pravidel.

Aktuální verze pravidel s účinností od 13. 10. 2023 je k dispozici v sekci Metodika – Výběr dodavatele.