Navýšení alokace Výzvy VII programu Potenciál

23. 12. 2020 | Novinky

Dne 23. 12. 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informovalo o změně Výzvy VII programu Potenciál. Vzhledem k významnému převisu celkové částky požadované v Žádostech o podporu nad rámec alokace Výzvy VII OPPIK Potenciál, byla alokace této výzvy navýšena o 300 mil. Kč na 1,4 mld. Kč.