Navýšení alokace Výzvy VI programu Aplikace a snížení bodové hranice pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

12. 08. 2019 | Novinky

Řídící orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, rozhodl z důvodu vysokého počtu podaných žádostí o podporu ve Výzvě VI programu Aplikace o navýšení alokace z původních 1,6 mld. Kč na částku 2,6 mld. Kč.

Současně Řídící orgán OP PIK oznamuje, že v souladu s JMP a Manuálem OP PIK, úspěšným žadatelům, jejichž projekty obdržely 64 a více bodů, budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace před ukončením hodnocení všech projektů této výzvy.