Navýšení alokace Výzvy III programu Inovace

21. 09. 2017 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK (ŘO) informuje o změně Výzvy III programu OP PIK Inovace.

V souladu s Operačním manuálem OP PIK a v souladu s parametry a textem Výzvy III programu Inovace navyšuje ŘO alokaci Výzvy III programu Inovace o 500 mil. Kč na celkovou sumu 5,5 mld. Kč (z původní sumy 5 mld. Kč), přičemž se alokace určená pro velké podniky zvýší z 1 mld. Kč na 1,1 mld. Kč. Na základě tohoto navýšení dojde k efektivnějšímu čerpání financí.