Navýšení alokace výzvy II aktivity Inovační vouchery

11. 06. 2024 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že navyšuje alokaci výzvy II Inovační vouchery o 10 648 498,50 Kč na celkovou sumu 160 648 498,50 Kč (z původní sumy 150 mil. Kč). Navýšení alokace umožní podpořit žádosti o podporu splňující podmínky přijatelnosti a formální náležitosti podané v prodlouženém termínu (z 1.2.2024 do 31.5.2024).