Navýšení alokace výzvy I aktivity Aplikace

13. 06. 2024 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o navýšení alokace výzvy I Aplikace

V návaznosti na toto rozhodnutí bude možné postoupit v rámci administrace do fáze přípravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace všechny projekty, které byly doporučeny k financování Výběrovou komisí.

Díky navýšení plánované alokace výzvy Řídící orgán může podpořit inovativní projekty v širší míře a přispět tak k dalšímu rozvoji a růstu.