Navýšení alokace V. Výzvy programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

10. 02. 2020 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídící orgán OP PIK, rozhodlo o navýšení alokace V. výzvy programu NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE  – Elektromobilita na 150 mil. Kč.

Příjem žádostí o podporu bude ukončen v případě, že požadovaná částka o poskytnutí dotace v přijatých žádostech dosáhne 150 000 000 Kč. Více informací o výzvě naleznete zde.

Zájemce o dotaci bychom současně rádi upozornili, že v souladu s harmonogramem výzev OP PIK pro rok 2020 plánuje MPO v druhé polovině roku 2020 vyhlásit další, již VI. Výzvu programu podpory Nízkouhlíkové technologie – aktivita a) Elektromobilita.