Návodka pro vyplnění náhrad za dovolenou v Mzdových tabulkách v období před/po 30.6.2019

13. 09. 2019 | Novinky

Vážení žadatelé,

s platností od 1.7.2019 došlo ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných a u zahraničních zaměstnanců, a to o 0,2 %. Na základě této úpravy byly vytvořeny Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné nárokované od 1.7.2019. Nově vložená tabulka je tedy platná pro příjemce, kteří si nárokují mzdy za období od 1.7.2019. Pokud jsou v Žádosti o platbu příjemcem nárokovány současně mzdy za období do 30.6.2019 a také za období od 1.7.2019 je třeba využít obě mzdové tabulky (tedy starou i novou) a rozdělit mzdy dle období vzniku.

Návodka pro vyplnění mzdových tabulek je určena pro příjemce, kteří si v rámci jedné žádosti o platbu nárokují mzdy za období před a po 30.6.2019 a současně do způsobilých výdajů jsou nárokovány náhrady za dovolenou.

Předepsané tabulky pro mzdové náklady a cestovné, ale také samotnou návodku pro jejich vyplnění naleznete na webu API v sekci Metodika.