Agentura pro podnikání a inovace konzultovala možnosti podpory z OP PIK na veletrhu v Ostravě

14. 06. 2017 | Články

Agentura CzechInvest ve spolupráci s ostravským Eurocentrem pořádala v pondělí 12. června 2017 v Ostravě první ročník Veletrhu dotačních příležitostí. Podnikatelé zde měli příležitost v jeden čas a na jednom místě konzultovat své podnikatelské záměry se zástupci jedenácti různých institucí a dotazovat se na možnosti jejich financování z různých dotačních titulů.

Dotazy účastníků akce k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost zde zodpovídaly zástupkyně ostravské regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace. Celkem poskytly 26 konzultací zástupcům malých, středních i velkých firem, živnostníků a zástupcům poradenských agentur.