Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček zahájil provoz unikátního separačního komplexu na odvalu Heřmanice

31. 07. 2017 | Články

Práce na odvalu Heřmanice, jedné z největších ekologických zátěží Ostravska, mohou být urychleny také díky dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Plocha odvalu celkově činí přibližně 103 hektarů, objem hlušiny, která zde byla ukládána od čtyřicátých let devatenáctého století, je zhruba 30 milionů metrů krychlových, a její mocnost je až 30 metrů.

Dotace z programu Technologie umožnila příjemci podpory uvést do provozu separační linku, která přišla investora, společnost Ostravská Těžební, na více než 270 milionů korun, z čehož přes dvacet milionů z této částky představovala dotace z OP PIK. Odstraněním odvalu by kromě snížení ekologické zátěže Ostravska mělo dojít také k využití zdrojů, jako je uhlí a kamenivo, které by jinak zůstaly ladem. Jedná se o jeden z prvních komplexně realizovaných a dokončených projektů v tomto programovacím období.

Více informací v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.