Ministr Hüner navštívil Agenturu pro podnikání a inovace

23. 01. 2018 | Články

V pondělí 22. ledna 2018 zavítal ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner do Agentury pro podnikání a inovace. Doprovodili jej státní tajemník Robert Szurman a Marian Piecha, který je pověřený řízením Sekce fondů EU a digitální ekonomiky. Agentura pro podnikání a inovace zprostředkovává podporu pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020, druhého největšího českého operačního programu a hlavního nástroje podpory podnikání a inovací pro roky 2014 až 2020, kterého je Ministerstvo průmyslu a obchodu řídicím orgánem. Předmětem pracovního setkání tak byl zejména stav tohoto operačního programu.

Poté co se ministr Tomáš Hüner seznámil s činnostmi, fungováním a organizační strukturou agentury, věnoval se zejména tématu čerpání prostředků OP PIK s ohledem na splnění finančního závazku dle pravidel n+2, konkrétnímu plánu čerpání na letošní rok a opatřením, která mohou čerpání zrychlit.

V druhé polovině diskuse se spolu s představiteli Agentury pro podnikání a inovace s jejím generálním ředitelem Lukášem Vymětalem v čele ministr věnoval návrhům na zlepšení administrace OP PIK – opatřením na posílení absorpční kapacity v programech s menším zájmem žadatelů a návrhům na zefektivnění procesů v administraci OP PIK jak na straně žadatelů a příjemců, tak implementační struktury. „Cílem jednání bylo informovat pana ministra o současném stavu administrace OP PIK a představit mu konkrétní náměty na změny v procesu administrace“, uvedl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Fotogalerie

3C7I9683