Manuál pro pořádání Open Days

15. 07. 2021 | Novinky

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo Manuál pro pořádání Open Days s platností od 15. 7. 2021. Povinnost pořádat Open Days je stanovena pro příjemce u projektů/operací se schválenou dotací přesahující výši 50 mil. Kč. Smyslem Open Days je informovat veřejnost o realizovaném projektu podpořeném z Evropských strukturálních a investičních fondů a konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a zároveň tak motivovat další potenciální žadatele k využití podpory z ESIF. Dokument naleznete v sekci Povinné publicity zde.