V libereckém Evropském domě se uskutečnil Veletrh dotačních příležitostí

15. 09. 2017 | Články

Ve čtvrtek 14. září 2017 se v Liberci uskutečnil Veletrh dotačních příležitostí. Akce, na níž měla své zastoupení také Agentura pro podnikání a inovace, byla pořádána libereckou kanceláří agentury CzechInvest ve spolupráci s Libereckým krajem a byla určená pro širokou veřejnost. Zdarma a bez předchozí registrace zde místní podnikatelé, živnostníci, ale například i studenti a další zájemci mohli konzultovat své podnikatelské záměry či pouze sbírat informace o nejrůznějších podporách podnikání.

V prostorách nedávno otevřeného Evropského domu proběhlo přes 200 diskusí nad podnikatelskými plány. U jednotlivých konzultačních stolků získali zájemci informace o dotacích z OP Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu nebo Programu rozvoje venkova. Velký zájem vzbudila možnost hovořit o projektech financovaných z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který zastupovala Agentura pro podnikání a inovace. Své dotační programy představila rovněž agentura CzechInvest, proexportní agentura CzechTrade, Technologická agentura ČR, Úřad práce, Krajský úřad a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Mimo to se podnikatelé a veřejnost dozvěděli také o možnostech přeshraniční spolupráce, podpoře vzniku dětských skupin ve firmách či možnosti zaměstnat stážistu prostřednictvím projektů Fondu dalšího vzdělávání.