Informace pro žadatele do programu Úspory energie Výzva II

11. 10. 2017 | Novinky

Řídící orgán OP PIK si dovoluje informovat, že dne 31.8.2017 byla ze strany Evropské komise definitivně schválena revize Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která obsahovala i navýšení podílu finanční alokace pro velké podniky (VP). U programu Úspory energie to konkrétně znamená navýšení podílu finanční alokace z 20 % na 60 % pro velké podniky. Tato změna v žádném případě neznamená omezení získání dotace pro malé a střední podniky, protože dotačních prostředků je zatím v programu na energeticky úsporné projekty dostatek. I s ohledem na potřebu zohlednit tuto pozitivní změnu v podobě navýšení podílu pro VP přistoupilo MPO u Výzvy II programu Úspory energie k ukončení příjmu Žádostí o podporu ke dni 31.10.2017. Současně MPO zaslalo ke schválení model hodnocení a kritérií pro hodnocení a výběr projektů MV OP PIK formou per rollam tak, aby mohla být Výzva III vyhlášena již k 1. 11.2017 (s navýšeným podílem finanční alokace pro velké podniky), a tím tak bude zachován kontinuální sběr žádostí původní Výzvy a současně nedojde k narušení stabilních dotačních podmínek pro potenciální žadatele. Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů byl v návrhu zaslaném na MV OP PIK zachován dle Výzvy II programu Úspory energie. Plánovaný příjem žádostí bude zahájen od 1.11. 2017 a ukončen bude ke dni 30.4.2018.

Původní zpráva na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu k dispozici zde.