Informace pro žadatele do programu Partnerství znalostního transferu Výzva III

11. 10. 2017 | Novinky

Vážení žadatelé,

bylo nám nahlášeno několik případů systémových problémů s Rozpadem financí. Po správném vyplnění Žádosti o podporu na základě Příručky zpracování Žádosti o podporu v IS KP14+ nelze provést Rozpad financí, systém hlásí chybovou hlášku: Nebyl nalezen záznam veřejné podpory pro režim podpory: Mimo režim veřejné podpory, subjekt: Název podniku.

Tento problém je spojen s nastavením rozpočtu a záložkou Veřejná podpora. Již jsme zadali požadavek na vyřešení problému, nicméně vzhledem ke končícímu příjmu Žádostí o podporu postupujte prosím následovně: Na záložce Veřejná podpora kromě záznamu „Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013)“ zadejte u podniku přes nový záznam také záznam “Mimo režim veřejné podpory“. U podniku tedy budou na záložce Veřejná podpora oba dva záznamy. Následně bude možné provést Rozpad financí. Případné opravy budeme řešit v doplnění Žádostí o podporu.