Informace pro zapojení do 38. výzvy sítě Cornet

28. 06. 2024 | Novinky OP TAK

Výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Příjem žádostí je otevřen pro partnerské projekty z následujících zemí: Rakousko, Německo, Česká republika, Belgie (Vlámský region a Valonsko), Polsko, Brazílie, Švýcarsko, Taiwan, Turecko. Příjem žádostí bude uzavřen 25. září 2024 ve 12:00.

Cornet je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a energetiky, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. Podání společného projektu do sítě Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do II. výzvy aktivity Spolupráce – Klastry Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Více informací a další podmínky naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.