Informace pro žadatele do Programu Potenciál – Výzva IV

20. 07. 2017 | Novinky

Dne 20.7.2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu do programu Potenciál – Výzva IV. Vzhledem k tomu, že bylo nahlášeno několik případů problémů s vyplněním žádosti v systému ISKP 2014+, byla provedena kontrola a příslušné opravy v systému. Nyní by již mělo být podání žádostí zcela funkční. V této souvislosti byl rovněž upraven postup pro podání žádosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce – zvláštní část, které tvoří přílohu č. 5 Výzvy. Prosíme žadatele, kteří již měli v systému rozpracovanou žádost o podporu, aby vytvořili kopii stávající žádosti a vyplnili ji částečně znovu (před úpravou je nutno na záložce Subjekty provést validaci).

Text Výzvy IV programu Potenciál a její přílohy jsou k dispozici na webu API zde.