Informace pro žadatele do programu Potenciál Výzva IV

15. 08. 2017 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK si dovoluje informovat, že dne 14. 8. 2017 byla v systému MS2014+ odstraněna administrativní chyba v Identifikaci Výzvy IV programu podpory Potenciál. Procento pro méně rozvinutý region bylo změněno z hodnoty 0 na 100, procento pro více rozvinutý region bylo změněno z hodnoty 100 na 0.

Původní zpráva na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu k dispozici zde.