INFORMACE PRO ŽADATELE

09. 11. 2015 | Archiv IS KP14+

Uzavření Výzvy I v programu podpory MARKETING — Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

Oznamujeme, že Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost dne 9. 11. 2015 v 16:16 hod zastavil v souladu s vyhlášenou Výzvou I programu podpory Marketing — Individuální účasti na výstavách a veletrzích příjem plných žádostí o podporu z důvodu dosažení hranice celkové požadované dotace 400 mil. Kč.